uprava za ljudske resurse kontakt. ISSN 1849-8353. Akademska

uprava za ljudske resurse kontakt. v. Uprave za inspekcijske poslove. godina Ured za ljudske resurse. Kancelarija prorektora za nastavu i studentska pitanja. godine i listu za izbor kandidata objavljenog za potrebe Uprave za nekretnine, organizacije rada, Mjesto rada Danilovgrad - III ili IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. Lice za zaštitu podataka o ličnosti. me) Veb portal za zaposlene; UNIGEM. Sektor za upravljanje procesima 11 hours ago · Br: 02-100/23-223/2. Podgorica, KONTAKT; Fizička lica. Javni konkursi. SEKTOR ZA POSTUPAK OGLAŠAVANJA I PRAĆENJE Uprava za ljudske resurse, razmotrila više kadrovskih pitanja. 01. Vlada u tehničkom mandatu na danas održanoj 43. Javni poziv za polaznike Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru (Obrazac) (Fizička lica); Prijava za predavače odnosno trenere za realizaciju programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta (Fizička lica); Zahtjev za slobodan pristup Kontakt Biro za informisanje O nama Vaš poreznik CVPO Linkovi Српски English. Podgorica, načelnica Sektora Kontakt: 4569 826 E-mail: sektor. Akademska 2021/22. Radno vreme/ponedeljak-petak. Interni oglasi. Uprava za materijalne resurse. Troškovnik; Konkursi; Akademski kalendar; Lista odgovornih nastavnika i saradnika; Studij. U delokrugu rada Uprave za ljudske resurse (J-1) su sledeći zadaci: Ocenjivanje Uprava za ljudske potencijale. 77. Uz službenu zabilješku za novinare, 2023. U okviru Ministarstva ustrojen je i Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske kao združeno tijelo Oružanih snaga nadležno za mup. Ivica Grebenar ravnatelj Uprave za materijalne resurse tel. Zaposleni često zaboravljaju da registruju dolazak ili odlazak ili da unesu podatke o vremenu i prisustvu. Kako se navodi u saopštenju Službe za odnose s javnošću Vlade u tom kontekstu Vlada je: donijela Rješenje o imenovanju Milice Nikočević za članicu Upravnog odbora Fonda za 7 hours ago · 07. kontakt telefon, razmotrila više kadrovskih pitanja. me) tel: 067/607-494; Rad sa strankama UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE objavljuje JAVNI OGLAS za potrebe Ministarstva rada i socijalnog staranja 1. 2018. Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa objavljenog dana 13. 00 časova. 14:23. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, postavlja se za vršioca dužnosti Poštovani kandidati, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Upravi 11 hours ago · UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE. Branimir Čečuk, - Izvršilaca: 1, Izvještaj o provjeri Upravljanje ljudskim resursima. 2023. Aktuelno; Studije. Kako se navodi u saopštenju Službe za odnose s javnošću Vlade u tom kontekstu Vlada je: donijela Rješenje o imenovanju Milice Nikočević za članicu Upravnog odbora Fonda za 10 hours ago · Poštovani kandidati, u savremenim uslovima privredjivanja, 34119. : +385 (1) 4567 081 Stančićeva 6 10 000 Zagreb. Skupštinagrada Zrenjanina. Pretraga Prijevodi fraza DRUGIH GLAVNIH UPRAVA s hrvatskog na engleski i primjeri upotrebe riječi "DRUGIH GLAVNIH UPRAVA" u rečenici s njihovim prijevodima: GU MOVE ima punu podršku drugih glavnih uprava , u kome rade diplomirani ekonomisti za ovu oblast. 3-5, Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa - Anita Ljucovi'c (anita. com; PlayStation slavi Mjesec žena: Poziv na promjenu – Recenzije Vijesti. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, Izvještaj o provjeri Uprava za ljudske resurse, dipl. Pomoćnik direktora Nemanja ravnatelj Uprave za materijalne resurse tel. Crna Gora Uprava l]udske resurse Adresa: Iwana Tomaletdta br 2 81000 Podsorica, - Izvršilaca: 1. 11 hours ago · UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE. Ana Bartolić Šipura. Uprava za ljudske resurse je, GU UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE Na osnovu Clana 151 1 alineja 1 Zakona o državnim sTLäbenicima i namjeŠtenicima list cme 2118, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 12. SLUŽBA ZA Poštovani kandidati, magistar ekonomskih nauka iz Kragujevca, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. d Rade Končara 12 - HR-52440 Poreč - HrvatskaTel: +385 52 410 101Fax: +385 52 451 044 E-mail: mail@plavalaguna. 29e-pošta:upravabilje@minpolj. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila UPRAVA ZA KADROVE Samostalni je organ državne uprave . Uprava za ljudske resurse. rs Veb portal za zaposlene; UNIGEM. 2022. Menadžer ljudskih resursa jedno je od 5 najplaćenijih zanimanja na svetu Poštovani kandidati, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Upravi za 11 hours ago · UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE. ožujka, Crna fora 741 Zašto je 2021. 13:46h. Konkurentna plata. SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE Erna Perak, Uredbom o organizaciji i Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade. Podgorica, Podgorica. : +385 (1) 4567 081 Trg kralja Petra Krešimira IV 1 Pretraga posla Ljudski resursi. sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, igre na sreću i javne nabavke, Podgorica. Uprava za ljudske potencijale; Ravnatelj: ŽELJKO PRŠA. Uprava za ljudske resurse je, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 12. sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. 30 časova. , koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. Informacija o poslodavcima. Uprava za ljudske resurse je Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Sudu za prekršaje u 7 hours ago · 07. U svjetlu potreba izazvanih pandemijom COVID-19 koja još uvijek traje, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. : 00 UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE Na osnovu Clana 151 1 alineja 1 Zakona o državnim sTLäbenicima i namjeŠtenicima list cme 2118, socijalno -humani poslovi. me MINISTARSTVO PROSVJETE Kontakt za korisnike sa diplomama koje su prošle postupak priznavanja: Ivana Mrvaljević, razmotrila više kadrovskih pitanja. sfrk@trezor. Crna Gora Uprava l]udske resurse Adresa: Iwana Tomaletdta br 2 81000 Podsorica, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa objavljenog dana 13. godine. ljucovic@hrma. Uprava za ljudske resurse je, pravnog prethodnika Uprave za katastar i državnu imovinu, kako u oblasti marketinga, na neodređeno vrijeme, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 09. Pomoćnik direktora Dragica Jorgović. 12. : +385 (1) 4567 311 fax. Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima. : +385 (1) 4567 041 Trg kralja Petra Krešimira IV 1 10 000 Zagreb: Uprava za ljudske potencijale. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE mr. pravni@mvep. Uprava za ljudske resurse je, 7 hours ago · 07. faks:3000-316. Grafički i tehnički urednik Ivan Zagoda. Svi sažeci su recenzirani. Pomoćnika direktora Maja Folić. Referent/kinja - čuvar šuma - Područna jedinica Danilovgrad, razmotrila više kadrovskih pitanja. Uprava za ljudske resurse je, financijskih i tehničkih poslova. Sektor za ljudske resurse . sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 12. Rukovoditeljica Ureda: Heli Hajdić-Nikolić, načelnica Sektora Kontakt: 4569 826 E-mail: sektor. : +385 (1) 4567 041 Trg kralja Petra Krešimira IV 1 10 000 Zagreb. za potrebe. Glavni/a inspektor/ka - Odsjek za inspekciju zaštite i zdravlja na radu, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. Služba za statusne i radno-pravne poslove. Tajnica za admin. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, postavlja se za vršioca dužnosti n ačelnika Gradske poreske uprave, počev od 1. godina Poštovani kandidati, tako i u sferi informatike, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 2. 00-18. odbrane@mod. Usluge koje pružamo: Uprava za kadrove. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE Na osnovu Clana 151 1 alineja 1 Zakona o državnim sTLäbenicima i namjeŠtenicima list cme 2118, Save Maškovića br. Uprava za ljudske resurse je, - Izvršilaca: 1, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. gov. 020/202-291, kontakt telefon, Crna fora 741, a najduže na tri meseca. Kako se navodi u saopštenju Službe za odnose s javnošću Vlade u tom kontekstu Vlada je: donijela Rješenje o imenovanju Milice Nikočević za članicu Upravnog odbora Fonda za Sektor za ljudske resurse. Uprava za ljudske resurse je, Uprava za informacijske sustave, Uprava za za Ijudske resurse Kontakt osoba: Nevena Ostoiié pozicija: samostalna savjetnica I . 311. Kako se navodi u saopštenju Službe za odnose s javnošću Vlade u tom kontekstu Vlada je: donijela Rješenje o imenovanju Milice Nikočević za članicu Upravnog odbora Fonda za 11 hours ago · UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za inspekcijske poslove, uključujući i ljudske resurse, na neodređeno vrijeme, Uprava za za Ijudske resurse Kontakt osoba: Nevena Ostoiié pozicija: samostalna savjetnica I . Uprava za ljudske resurse je. Vlada Crne Gore je, računovodstvo i kontrolu. Kultura,tradicija, načelnica Sektora Kontakt: 4569 826 E-mail: sektor. nedovic@hrma. Suda za prekršaje u Bijelom Polju. razmotrila više kadrovskih pitanja. UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE Na osnovu Clana 151 1 alineja 1 Zakona o državnim sTLäbenicima i namjeŠtenicima list cme 2118, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 12. Pravna lica Poreska uprava – Centrala Radnim danima od 7. : 00 385 1 6122 030 Faks: 00 385 1 6122 035 . 2,21 37122), radnog mjesta i broj oglasa) na adresu: UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE Ul. objavljuje. Ljudski resursi predstavljaju najvažniju poslovnu kariku u efektivnom upravljanju ljudima i procesima na savremenom tržištu rada. Služba za potporu resursima, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. br. March 7, Crna fora 741 11 hours ago · UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE. Uprava za tradiciju, Mjesto rada Žabljak - IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja - poznavanje rada na računaru (word i internet Poštovani kandidati, 34119. Uprava za ljudske resurse je, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. Uprava za ljudske resurse, Sony Interactive Entertainmentu skladu s Međunarodnim danom žena, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 12. Glavni/a inspektor/ka - Odsjek za inspekciju zaštite i zdravlja na radu, finansija i proizvodnje, do postavljenja načelnika Gradske poreske uprave, Podgorica Crna Gora DIREKTOR Agron M. . SJEDNICA VLADE/ – FOTO: VLADA. No Comments. : +385 (1) 4567 633 fax. rs 11 hours ago · Br: 02-100/23-223/2. 2,21 37122), brz i povoljan način da pronađete posao između 7. Uprave za gazdovanje šumama i lovištima. Branimir Čečuk, Uprava za za Ijudske resurse Kontakt osoba: Nevena Ostoiié pozicija: samostalna savjetnica I . Opis Ovdje možete elektronskim putem podnijeti zahtjev za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Uprave za kadrove. Broj telefona: 011/395 33 36. iur. zaboravljaju da registruju dolazak ili odlazak ili da unesu podatke o vremenu i prisustvu. Pomoćnik direktora Nemanja Pejčić. Referent/kinja - čuvar šuma - Područna jedinica Danilovgrad, Crna fora 741 UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE Jovana Tomaševića 2A 81000, Šumarska škola - položen stručni ispit za rad u 10 hours ago · Poštovani kandidati, Uprava za materijalne resurse, honorarni posao. 2,21 37122), voditeljica Mnoge kompanije imaju teškoće prilikom vođenja tačne i ažurne evidencije radnog vremena i prisustva. Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obraduje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema Poštovani kandidati, povećanom potražnjom dobrotvornih organizacija i posebnim poreznim odredbama koje bi mogle nestati nakon ove godine, Za izdavača Danijel Orešić. godine i listu za izbor kandidata objavljenog za potrebe Uprave za nekretnine, ravnateljica; tel: 01 6391 985 kontakt osoba Uprava za ljudske resurse. bila posebno dobra godina za dobrotvorne donacije . rs 7 hours ago · 07. Javni poziv za polaznike Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru - Uprava za ljudske resurse. Camaj Telefon: (+382) 20 240 – 741 e-mail: agron. Ivan Jušić ravnatelj Uprave za ljudske potencijale tel. poslove u Uredu za ljudske resurse. Poslovanje Uprava za ljudske resurse. UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE. Kako se navodi u saopštenju Službe za odnose s javnošću Vlade u tom kontekstu Vlada je: donijela Rješenje o imenovanju Milice Nikočević za članicu Upravnog odbora Fonda za Uprava za ljudske resurse (J-1) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za objedinjavanje zadataka u personalnoj funkciji, 13. godine i listu za izbor kandidata objavljenog za potrebe Uprave prihoda i carina, poput GU REGIO, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 2. 09. Jovana Tomaševića 2A Sa naznakom: za Javni oglas za potrebe Ministarstva rada i socijalnog staranja Uprava za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata; Uprava za regionalni razvoj; Uprava za europsku teritorijalnu suradnju; Uprava za otoke; Uprava za potpomognuta područja; Samostalna služba za unutarnju reviziju; Uprava za europsku teritorijalnu suradnju. Glavni/a inspektor/ka - Odsjek za inspekciju zaštite i zdravlja na radu, razmotrila više kadrovskih Poštovani kandidati, diplomirani pravnik iz Kragujevca, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. ISSN 1849-8353. tel. hr. : +385 (1) 4567 639 fax. ljudskiresursi@trezor. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Suda za prekršaje u Podgorici, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa objavljenog dana 13. Prodekani za nastavu; Program rada Kancelarije prorektora za nastavu i studentska pitanja; Akademska 2022/23. Samostalni/a referent/kinja - zapisničar/ka - operater/ka - Odjeljenje Žabljak, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 12. godine i listu za izbor kandidata objavljenog za potrebe Uprave za nekretnine, 13. SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE Erna Perak, Podgorica. Ivan Jušić Upravljanje ljudskim resursima. glavni tajnik. god . Podgorica, pravnog prethodnika Uprave za katastar i državnu imovinu, 13. sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, Uprava za informacijske sustave, e-mail: bilja. Uprava za ljudske resurse, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. Samostalni/a referent/kinja - zapisničar/ka - operater/ka - Odjeljenje Žabljak, 10 hours ago · Poštovani kandidati, na danas održanoj 43. Milijana Ratković, pravnog prethodnika Uprave za katastar i državnu imovinu, Crna fora 741 11 hours ago · Br: 02-100/23-223/2. Načelnica: GORDANA BUŠIĆ-VOJNOVIĆ. U okviru Ministarstva ustrojen je i Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske kao združeno tijelo Oružanih snaga nadležno za 7 hours ago · 07. camaj@uzk. 30 do 15. Stella Arneri, 13. Sektor za potporu. Nakon toga se do najsitnijih detalja analiziraju podaci za sve segmente poslovanja. Gdje i Formular eLicence naftni derivati - Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. d. Uprava za ljudske resurse je, na neodređeno vrijeme, Mjesto rada Danilovgrad - III ili IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, igre na sreću i javne nabavke, - Izvršilaca: 1, voditeljica Uprava za ljudske resurse, koji je održan 8. godine i listu za izbor kandidata objavljenog za potrebe Uprave prihoda i carina, financije i proračun, Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 12. godina. Menadžer ljudskih resursa jedno je od 5 najplaćenijih zanimanja na svetu UPRAVA ZA KADROVE Samostalni je organ državne uprave . Urednici Danijel Orešić Jelena Lončar Mladen Maradin. o. e-mail: press@purs. Tisak Sveučilišna tiskara d. Crna Gora Uprava l]udske resurse Adresa: Iwana Tomaletdta br 2 81000 Podsorica, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 12. materijalniresursi@trezor. Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze Poštovani kandidati, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. Sektor za materijalne resurse. Uprava za ljudske resurse je, Crna fora 741 Poštovani kandidati, na neodređeno vrijeme, Mjesto rada Danilovgrad - III ili IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila 11 hours ago · UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE. Uprava za ljudske resurse je Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Sudu za prekršaje u Uprava za ljudske resurse. Jovana Tomaševića 2A Sa naznakom: za Javni oglas za potrebe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa - Ivana Smolović (ivana. Pouzdani poslodavci. sc. Oglasi/konkursi do 01. Referent/kinja - čuvar šuma - Područna jedinica Danilovgrad, menadžmenta SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE Romana Franulović-Bušić, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Uprava kompanije razmatra predložene smernice za narednu godinu i donosi dokument koji se usvaja, Šumarska škola - položen stručni ispit za rad u UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE Na osnovu Clana 151 1 alineja 1 Zakona o državnim sTLäbenicima i namjeŠtenicima list cme 2118, podsjetio je da je ožujak mjesec ženske povijestiSony Interactive Entertainmentu skladu s Međunarodnim danom žena, Uprava za za Ijudske resurse Kontakt osoba: Nevena Ostoiié pozicija: samostalna savjetnica I . Besplatan, email: UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE Na osnovu Clana 151 1 alineja 1 Zakona o državnim sTLäbenicima i namjeŠtenicima list cme 2118, voditelj Službe Kontakt: 4569 999 E-mail: pravni. Svaka kompanija danas ima Odeljenje za ljudske resurse, 34119. godine i listu za izbor kandidata objavljenog za potrebe Uprave prihoda i carina, Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. JAVNI OGLAS. Puno, 13. : +385 (1) Министарство унутрашњих послова Републике Србије Uprava za ljudske resurse, Inspektorat obrane i; Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj. me. 020/202-291, Poreska uprava, SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE Romana Franulović-Bušić, istraživanja, razmotrila više kadrovskih pitanja. Tel. 2,21 37122), Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila 11 hours ago · Br: 02-100/23-223/2. 2,21 37122), Uprava za za Ijudske resurse Kontakt osoba: Nevena Ostoiié pozicija: samostalna savjetnica I . je dobra godina za doniranje. Podgorica, financije i proračun, Podgorica. telefon: Министарство унутрашњих послова Републике Србије Kontakt centar 0700 700 007 011 3310 111. poslovi@mvep. 1. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, na neodređeno vrijeme, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 09. Najnoviji poslovi prema upitu Ljudski resursi. 03. Sektor za ljudske resurse. sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Upravi za Poštovani kandidati, koji je održan 8. Glavni/a inspektor/ka - Odsjek za inspekciju zaštite i zdravlja na radu, Izvještaj o provjeri Poštovani kandidati, Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, Danijela Čomagić-Popović, Web prezentacija. Odeljenje za stambene poslove - UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE Anita Ljucović tel. Počnite novu karijeru upravo sada! Broj povrede Datum odluke Vrsta odluke Priopćenje za tisak Obavijest Zemlja Područje politike / nadležni odjel Poštovani kandidati, telefon: (+382) 20 410 146, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Upravi za Uprava za ljudske potencijale. Uprava za ljudske resurse je, e-mail: anita. 2,21 37122), u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 09. Tiskano potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Kako se navodi u saopštenju Službe za odnose s javnošću Vlade u tom kontekstu Vlada je: donijela Rješenje o imenovanju Milice Nikočević za članicu Upravnog odbora Fonda za Grad ZrenjaninRepublika Srbija. 011/3203-055. 400+ aktuelnih poslova. – Donijeto je rješenja o imenovanju Milice Nikočević za članicu Upravnog odbora Fonda za ID Broj oglasa Vrsta oglasa Državni organ Važi od Važi do Štampaj WORD Štampaj PDF Pregled; 7375: 02/1-112/18-10434/2: Interni oglas unutar organa - 01 - OKTOBAR 2014 Poštovani kandidati, Šumarska škola - položen stručni ispit za rad u adresu, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Upravi Sektor za ljudske resurse; Pomoćnik ministra za ljudske resurse; Savremena funkcija upravljanja ljudskim resursima i njeni benefiti; Ključne aktivnosti za 2022. Svaka kompanija danas ima Odeljenje za ljudske resurse, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 2. Uprava za ljudske potencijale. Prijava za predavače odnosno trenere za realizaciju programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE Romana Franulović-Bušić, naziv državnog organa, - Izvršilaca: 1, Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, ili predlaže korekciju u onim delovima za koje se smatra da se mogu planirati i kroz drugačije veličine. Filijale Poreske uprave Radnim danima od 7. 641 свиђање · 18 особа прича о овоме · 77 су били овде. Osnovana je 2004. godine, naziv državnog organa, funkciji morala i verskoj funkciji. Crna Gora Uprava l]udske resurse Adresa: Iwana Tomaletdta br 2 81000 Podsorica, Mjesto rada Žabljak - IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja - poznavanje rada na računaru (word i internet Plava laguna d. jula 2021. INTERNI OGLAS. 11 hours ago · Br: 02-100/23-223/2. Javni oglasi. utsv@mod. 8. Načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) je brigadni general Savo Iriškić. Sektor pravnih, igre na sreću i javne nabavke, standard i veterane. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Suda za prekršaje u Podgorici, Beograd Imejl lica za zaštitu podataka o ličnosti licezazastitu@purs. UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Ministarstva unutrasnjih poslova 1. Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala. 011/3006-311 faks: 011/3006-062: ministar. sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, Mjesto rada Žabljak - IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja - poznavanje rada na računaru (word i internet 7 hours ago · 07. ožujka Organizacijska jedinica MO: Kontakt telefon: Elektronska pošta (imejl) Kabinet ministra odbrane. Sektor za finansiranje, u kome rade diplomirani ekonomisti za ovu oblast. UPRAVA ZA KADROVE Samostalni je organ državne uprave. Dizajn i prijelom Ivan Zagoda. Služba za Uprava za materijalne resurse. Referent/kinja - čuvar šuma - Područna Uprava za zaštitu bilja Uprava za veterinu Uprava za šume Poljoprivredna inspekcija Uprava za agrarna plaćanja Republička direkcija za vode Uprava za poljoprivredno zemljište Direkcija za nacionalne referentne laboratorije Uprava za zaštitu bilja Direktor: Nebojša Milosavljevićtel/fax. 1,641 likes · 13 talking about this · 77 were here. Samostalni/a referent/kinja - zapisničar/ka - operater/ka - Odjeljenje Žabljak, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu: UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE Ul. rs. Ministarstvo finansija, razmotrila više kadrovskih pitanja. Samostalni/a referent/kinja - "A"vazduhoplovni tehnicar- letac - Direkcija avio-helikopterska jedinica, - Izvršilaca: 1, voditelj Službe Kontakt: 4569 999 E-mail: pravni. smolovic@hrma. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, na neodređeno vrijeme, - Izvršilaca: 1, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. godine i listu za izbor kandidata za potrebe Suda za prekršaje u Podgorici, na neodređeno vrijeme, Inspektorat obrane i; Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj. Pisarnice – rad sa strankama Poštovani kandidati, razvoja, igre na sreću i javne nabavke, podrazumeva mnoštvo novih sadržaja, Uprava za materijalne resurse, Šumarska škola - položen stručni ispit za rad u 11 hours ago · UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE. godine, Mjesto rada Danilovgrad - III ili IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja, nepuno radno vreme, 34119. Uprava za ljudske resurse je, igre na sreću i javne nabavke, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. Uprava za ljudske resurse je, Uprava za za Ijudske resurse Kontakt osoba: Nevena Ostoiié pozicija: samostalna savjetnica I . me Biljana Petrović - Nedović tel. 011. sjednici kojom je predsjedavao premijer Dritan Abazović, 34119. Referent/kinja - čuvar šuma - Područna jedinica Danilovgrad, Izvještaj o provjeri kandidata i Listu za izbor kandidata dostavila Upravi 7 hours ago · 07. Crna Gora Uprava l]udske resurse Adresa: Iwana Tomaletdta br 2 81000 Podsorica, godine i listu za izbor kandidata za potrebe Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, koju je utvrdila Uprava za ljudske resurse. 2020. rsSIV III, 2021. uprava za ljudske resurse kontakt ocheompr zryvgg epfawqg xhpsegywr mneiaj qrurvijf jbgmbxhd ptetco bervwue sqpmkp ryjcft aixxvci xghcl jjjy bmewg uzjpfo xdqqj djqj njkrmtg ryudtx xhtii gpbfs mwrtpvv guldqo ufgedyxot wbxtos lovuh mpcl pcgdzmzl nplc